tlf +47 413 99 863
tlf +47 413 99 863

Scann ut ordrer

Her kan du scanne ut ordrer. Order som er scannet blir satt til fullført.
OBS: Tilse at det står “Complete Order”, og at du har trykket i “Scan or enter barcode”-feltet før du starter.
Da er det bare å scanne i vei. Ingen problem om du scanner noe flere ganger.